Andrzej Kumor w roz­mo­wie z Mar­kiem Matec­kim z tele­wi­zji inter­ne­to­wej Tomasz Som­mer Delta