Zapraszamy do wspierania działalności Gońca poprzez dotacje oraz odwiedzenie naszych stron na Facebooku i w Youtube


Nowy raport Służby Koronerów Kolumbii Brytyjskiej ujawnia, że ​​prowincja jest na dobrej drodze do pobicia kolejnego rekordu, jeśli chodzi o zgony z powodu przedawkowania narkotyków.

Główny koroner Lisa Lapointe wezwała narkomanów do podjęcia środków ostrożności ze względu na obecność fentanylu i innych niezwykle silnych substancji w wielu  narkotykach sprzedawanych na ulicy.

„Po katastrofalnym 2021 roku ze smutkiem donoszę, że po raz kolejny zbliżamy się do rekordowej liczby zgonów w 2022 roku” – napisała Lapointe.

„Zdecydowanie zachęcam kupujących nielegalne substancje do podjęcia wszelkich dostępnych środków ostrożności, aby się chronić. Proszę zacząć od małej ilości  i upewnić się, że jest obecny ktoś, kto może podać nalokson i wezwać pomoc w nagłych wypadkach, jeśli wystąpią niepożądane skutki”.

W maju 195 mieszkańców prowincji zmarło w wyniku przedawkowania narkotyków – co stanowi 20% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Od stycznia do maja co najmniej 940 osób zmarło z powodu zatrucia narkotykami.

„Każde życie stracone z powodu  narkotyków w naszej prowincji jest tragedią, której można zapobiec” – powiedziała Lapointe.

Koronerzy stwierdzili, że 91% wszystkich próbek narkotyków wykazało obecność fentanylu lub innych niebezpiecznych substancji.