Stopa bezrobocia w Kanadzie pozostaje na historycznie niskim poziomie 4,9 procent. Zmniejszyła się liczba pracowników sektora publicznego, wzrosła natomiast liczba samozatrudnionych.

Stopa bezrobocia w Kanadzie utrzymała się w lipcu na historycznie niskim poziomie 4,9 procent, pozostając na niezmienionym poziomie od czerwca, ponieważ kraj nadal boryka się z niedoborem siły roboczej.

Statistics Canada twierdzi, że gospodarka straciła 31 000 miejsc pracy, co oznacza, że ​​drugi miesiąc z rzędu nastąpiła utrata miejsc pracy.

Zmniejszyła się liczba pracowników sektora publicznego, wzrosła natomiast liczba samozatrudnionych. Niewiele się zmieniło w liczbie pracowników sektora prywatnego.

Rynek pracy w Kanadzie pozostaje wyjątkowo napięty, z ponad milionem wolnych miejsc pracy w całym kraju. Stopa bezrobocia jest najniższa w historii z  danymi sięgającymi 1976 roku.

Statistics Canada twierdzi, że pomimo niedoboru siły roboczej nie ma dowodów na wzrost odsetka osób odchodzących lub zmieniających pracę.

Starszy ekonomista CIBC Andrew Grantham zauważył, że likwidacja miejsc pracy w lipcu skoncentrowała się w sektorze usług, w tym w handlu hurtowym i detalicznym, edukacji i zdrowiu.

„Ponieważ niektóre z tych sektorów zgłaszają wysokie wskaźniki wakatów, głównym problemem wydaje się podaż pracy, a nie popyt” – uważa Grantham.

Wskaźnik aktywności zawodowej dla Kanadyjczyków w wieku od 25 do 54 lat jest w zasadzie niezmieniony w porównaniu z okresem przed pandemią.

Tempo wzrostu płac również utrzymywało się na stałym poziomie w porównaniu z czerwcem, przy czym średnia płaca godzinowa wzrosła o 5,2% rok do roku.

Raport Statistics Canada również dotyczył trwającego niedoboru pracowników służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek. Według Statistics Canada więcej niż 20 proc pielęgniarek pracowało w lipcu w  godzinach nadliczbowych, najwyższy poziom od czasu, gdy porównywalne dane stały się dostępne w 1997 roku.

Bank Kanady zwraca baczną uwagę na poziom zatrudnienia, przygotowując się do ogłoszenia kolejnego kluczowego komunikatu o stopach procentowych we wrześniu, kiedy oczekuje się, że ponownie podniesie stopy procentowe.

Podczas gdy wzrost gospodarczy w kraju spowalnia, ponieważ bank centralny próbuje okiełznać inflację wyższymi stopami procentowymi, ekonomiści zauważyli, że napięty rynek pracy sprawia, że ​​spowolnienie ma charakter wyjątkowy.