Z dokumentów sądowych wynika, że Ottawa świadomie wprowadziła restrykcyjne przepisy dotyczące podróżowania i szczepień, które nie pozostawiają zbyt wiele miejsca na ewentualne odstępstwa i zwolnienia, również ze względów osobistych w szczególnych sytuacjach losowych. Dokumenty odnoszą się do czterech pozwów i pokazują sposób myślenia federalnych polityków.

Za opracowanie wersji roboczej polityki nakazów szczepień, obejmującej sformułowanie rekomendacji co do zwolnień, odpowiedzialna była Jennifer Little, dyrektor COVID Recovery Team w Transport Canada. Little przygotowała oświadczenie w kwietniu, a w czerwcu zeznawała jako świadek strony rządowej. Zapytano ją, czy to był jej pomysł, by nie udzielać zwolnień ze szczepień w szczególnych sytuacjach osobistych. Little odpowiedziała, że jej zespół rozważał różne okoliczności, a takie podejście miało na celu pokazanie kierunku polityki.

Little wspomniała, że była głównym autorem raportu “Implementing a Vaccine Mandate for the Transportation Sector” z 2 października przekazanego ministrowi transportu Omarowi Alghabrze. W raporcie jest mowa o „jednym z najbardziej restrykcyjnych nakazów szczepień dla podróżnych na świecie”. Rozważane są możliwości zwolnienia ze szczepień z różnych powodów.

Little pytana przez prawnika Sama Presvelosa o zwolnienia ze względów osobistych odpowiedziała, że podejście było takie, by dopuścić tylko niewielką ilość wyjątków. Im mniej powodów zwolnień ze szczepień, tym system transportu będzie bezpieczniejszy.

Odpowiedzialność w końcu przerzucono na przewoźników. A ci, nie chcą być oskarżanymi o łamanie praw człowieka, dopuszczali wyjątki ze względów medycznych i religijnych. Dokumenty złożone przez Little zawierają następujące statystyki za okres od 30 października 2021 do 19 kwietnia 2022 roku: wydano 371 zwolnień w przypadkach podróży w celu uzyskania opieki medycznej (zatwierdzono 83 proc. wniosków), 409 zwolnień ze szczepień ze względu na przeciwwskazania medyczne (zatwierdzono 55 proc. wniosków) oraz 900 zwolnień ze względów religijnych (zatwierdzono 38 proc. wniosków).

Little podkreśliła jeszcze w swoim zeznaniu, że otworzono program, który pozwalał na podróżowanie osób niezaszczepionych, jeśli powód podróży był uzasadniony narodowym interesem Kanady. W ramach tego programu do Kanady trafili niezaszczepieni uchodźcy z Ukrainy uciekający przed wojną.

Nakaz szczepień podróżnych został zawieszony 20 czerwca. Rząd zaznaczył jednak, że może go przywrócić, jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała.