Tuż po szczycie Business 20 (B20) na Bali, podczas którego indonezyjski minister zdrowia Budi Gunadi Sadikin wezwał do „ cyfrowego świadectwa zdrowia zgodnego ze standardami WHO ”, Grupa Dwudziestu (G20) wezwała do międzynarodowej współpracy w celu wykorzystania sukcesu „ cyfrowej certyfikacji COVID-19” na potrzeby przyszłej reakcji na pandemie.

„Wspieramy […] wysiłki na rzecz wzmocnienia zapobiegania przyszłym pandemiom i reagowania na nie, które powinny wykorzystywać i opierać się na sukcesie istniejących standardów i cyfrowych certyfikatów COVID-19” — głosi deklaracja przywódców G20 z Bali, 2022 r.

Na Bali było też wesoło, fot. the Sociable

„Doceniamy znaczenie wspólnych standardów technicznych i metod weryfikacji, w ramach IHR (2005), w celu ułatwienia bezproblemowych podróży międzynarodowych, interoperacyjności oraz uznawania rozwiązań cyfrowych i niecyfrowych, w tym dowodu szczepień ”, czytamy w paragrafie 23 Deklaracji przywódców G20 z Bali .

„Popieramy ciągły międzynarodowy dialog i współpracę w zakresie tworzenia  godnych zaufania globalnych cyfrowych sieci zdrowotnych w ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia zapobiegania przyszłym pandemiom i reagowania na nie, które powinny wykorzystywać i opierać się na sukcesie istniejących standardów i cyfrowych certyfikatów COVID-19 . ”

„Doceniamy znaczenie wspólnych standardów technicznych i metod weryfikacji […] dla ułatwienia bezproblemowych podróży międzynarodowych, interoperacyjności oraz rozpoznawania rozwiązań cyfrowych i niecyfrowych, w tym dowodu szczepienia”

W osobnym, ale podobnym dokumencie, G20 wydało aktualizację , która dodaje:

„ Będziemy starać się zmierzać w kierunku interoperacyjności systemów, w tym mechanizmów potwierdzających dowód szczepienia , przy jednoczesnym poszanowaniu suwerenności krajowych polityk zdrowotnych i odpowiednich przepisów krajowych, takich jak ochrona danych osobowych i udostępnianie danych”.

Wsparcie G20 dla cyfrowych świadectw zdrowia, które zawierają dowód szczepienia, czyli paszportów szczepionek, jest zgodne z zaleceniami ze szczytu B20 na początku tego tygodnia.

Zgodnie z 132-stronicowym komunikatem końcowym B20 Indonezja 2022: Zalecenia polityczne dla G20 , kraje członkowskie powinny „Promować dalszą wymianę i strategiczne wykorzystanie i dzielenie się nauką, technologią i odpowiednimi danymi do wykrywania kryzysów, tworząc globalne ramy koordynacji dla przyszłego łagodzenia kryzysu ”.

Te zalecenia dotyczące polityki obejmują między innymi:

Przyjęcie Dokumentacji Cyfrowej Certyfikatów COVID-19

Pierwszego dnia szczytu B20 minister zdrowia Indonezji Budi Gunadi Sadikin powiedział , że kraje G20 powinny przyjąć „ cyfrowe świadectwo zdrowia zgodne ze standardami WHO ” i że zamierzają wprowadzić ten rodzaj paszportu szczepionkowego do „ międzynarodowych przepisów zdrowotnych ”

cytaty:

„Pozwólmy, aby cyfrowe świadectwo zdrowia zostało uznane przez WHO – jeśli zostałeś odpowiednio zaszczepiony lub przetestowany – wtedy możesz się przemieszczać” — Budi Gunadi Sadikin, indonezyjski minister zdrowia, szczyt B20 2022

„Kraje G20 uzgodniły ten cyfrowy certyfikat zgodnie ze standardem WHO i przedstawimy go na kolejnym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Genewie jako rewizję międzynarodowych przepisów zdrowotnych” — Budi Gunadi Sadikin, indonezyjski minister zdrowia, szczyt B20 2022

„ Pozwólmy, aby WHO uznało cyfrowe świadectwo zdrowia – jeśli zostałeś odpowiednio zaszczepiony lub przetestowany – wtedy możesz się przemieszczać ” –   indonezyjski minister zdrowia.

za The Sociable