Zeznając przed komisją ustalającą zasadność wprowadzenia w Kanadzie stanu nadzwyczajnego zimą ub. roku premier Trudeau uzasadnił swą decyzję  „wykorzystywaniem (przez protestujących) pojazdów w charakterze broni”, „przypadkami taranowania samochodami funkcjonariuszy policji”, „ciężarówkami używanymi jako potencjalna broń z ich obecnością” oraz „celowym wykorzystywaniem dzieci w charakterze żywych tarcz”.
za True North