Bank Kanady ponownie podniósł referencyjną stopę procentową do 4,5 proc.

Posunięcie to było powszechnie oczekiwane przez ekonomistów, ponieważ bank próbuje walczyć z rekordowo wysoką inflacją.

To już ósmy raz w ciągu mniej niż roku, kiedy bank podniósł swoją wyznaczającą trendy stopę procentową, co spowoduje, że pożyczanie pieniędzy będzie droższe.

Jedną czwarta punktu procentowego jest to również najmniejsza podwyżka od marca, a tym samym znak, że bank może skończyć z podwyżkami stóp procentowych w krótkim czasie.

Bank podał to samo w oświadczeniu dołączonym do decyzji, zauważając, że „jeśli rozwój gospodarczy będzie ewoluował zasadniczo zgodnie z perspektywami, [bank] spodziewa się utrzymać główną stopę procentową na obecnym poziomie, podczas gdy ocenia wpływ skumulowanych podwyżek stóp procentowych ”.