Revelstoke Secondary School, szkoła średnia z Kolumbii Brytyjskiej, promuje wśród swoich uczniów w wieku od 14 do 19 lat serię warsztatów Gender Junction Workshops, które pokazują, jak uzyskać dostęp do „usług afirmacji płciowej”, do których zaliczane są operacje zmiany płci. W sobotę w szkole odbędzie się telekonferencja przez Zoom kierowaną do „młodzieży różnorodnej i kreatywnej płciowo”. Wśród tematów wymieniane są takie zagadnienia jak ujawnienie się z nową tożsamością, zmiana płci i dostęp do usługi ułatwiających zmianę płci, pozyskanie przedmiotów służących utwierdzeniu w potrzebie zmiany płci, obrona swojego stanowiska i informacje, gdzie kierować rodziców, opiekunów i nauczycieli, by mogli otrzymać potrzebne wsparcie.

„Usługi afirmacji płciowej” to szereg interwencji, które mają na celu potwierdzenie tożsamości płciowej wybranej przez daną osobę. Według Provincial Health Services Authority w Kolumbii Brytyjskiej pod tym pojęciem mieszczą się takie procedury jak podawanie testosteronu i estrogenu, waginoplastyka, wszczepianie implantów płci, usunięcie jąder i macicy.

Warsztaty dla uczniów organizuje organizacja non-profit Trans Connect (ANKORS). Grupa domaga się łatwiejszego dostępu do hormonów, operacji, akcesoriów służących potwierdzeniu płci i innych „transpozytywnych opcji medycznych”. Organizacja zamieszcza na swojej stronie różne materiały informacyjne i poradniki, np. jak stosować leki zwiększające i przedłużające doznania seksualne.

2 marca w szkole w Revelstoke odbędzie się drugie spotkanie przeznaczone tym razem dla rodziców i członków rodzin „młodzieży różnorodnej płciowo”.