Co to jest LMIA?

Najpopularniejszym programem wizy pracy dla osób do 35 roku życia (obywatele polscy) jest program International Experience Canada. Co jednak zrobić, jeśli skorzystaliśmy już z programu IEC, wiza się kończy lub jeśli mamy więcej jak 35 lat?

Jeśli chcemy uzyskać wizę pracy na dłuższy okres czasu ( 2 lata) musimy najpierw znaleźć pracodawcę, który zgodziłby się wystąpić o LMIA ( Labour Market Impact Assessment). I co to jest LMIA? To jest jakby kanadyjska opinia o rynku pracy, a dokładniej zgoda na zatrudnienie cudzoziemca w Kanadzie.

LMIA wydawana jest po uprzednim przekonaniu urzędnika z Service Canada, że na miejsce jakie ma zająć cudzoziemiec, firma nie może znaleźć Kanadyjczyków czy stałych rezydentów Kanady. A zatem, że zagraniczny pracownik nie zabiera pracy Kanadyjczykom, a uzupełnia braki kadrowe. Urząd często chce też widzieć, że nowi pracownicy będą trenować pracowników w Kanadzie, choć nie jest to warunkiem koniecznym uzyskania LMIA.

Kanadyjska firma musi zapewnić pracę na minimum rok, choć najczęściej kontrakty pracy są na dwa lata z możliwością przedłużenia. Po zakończeniu wizy, osoba musi posiadać nową LMIA, i jeśli chce uzyskać nową wizę zatrudnienia na następne 1-2 lata.
[yop_poll id=”3″]

Pracę można zmienić, ale żeby uzyskać wizę nowy pracodawca musi wystąpić o LMIA. Wiza pracy w oparciu o LMIA jest bowiem zamknięta i można pracować tylko dla tego pracodawcy, który wystąpił o LMIA dla zagranicznego pracownika. Na dokumencie wizowym będą bowiem określone warunki otrzymania i utrzymania wizy – np. dla jakiej firmy można pracować, w jakiej lokalizacji. Warto zwrócić uwagę na te zapiski urzędowe, otrzymując dokument autoryzacji pracy.

Nie jest łatwo znaleźć takiego pracodawcę, który chciałby uzyskać LMIA dla swoich pracowników, i dlatego że procedury urzędowe związane z uzyskaniem LMIA nie są proste. Kanadyjski pracodawca musi zrobić opłaty, a także podpisać poważne i egzekwowane prawnie umowy z pracownikami oraz kanadyjskim rządem. Firma kanadyjską może się też spodziewać kontroli rządowych, mających na celu sprawdzenie warunków pracy i czy są one zgodne z deklaracją pracodawcy w podaniu o LMIA.

Warto też pamiętać, że oprócz dłuższego pobytu w Kanadzie i legalnego zatrudnienia, LMIA daje kandydatom na pobyt stały wiele dodatkowych punktów, otwierając drogę do pobytu stałego zagranicznemu pracownikowi i jego rodzinie.

Nie wszystkie wizy pracy wymagają posiadania LMIA, ale jest to dość obszerny temat na inną publikację.

Izabela Embalo

doradca prawa imigracyjnego

Kanada

tel. 416-5152022

www.emigracjakanada.net