Rząd federalny przedstawił swoje stanowisko w czterech kluczowych obszarach w toczących się negocjacjach z Sojuszem Służb Publicznych Kanady (PSAC) w liście otwartym skierowanym do Kanadyjczyków,  oznaczającym zmianę strategii negocjacyjnej.

Podwyżki płac, kontrola nad telepracą, zakaz zlecania pracy na zewnątrz i pierwszeństwo dla kadry kierowniczej w przypadku redukcji zatrudnienia to cztery pozostałe „kluczowe” żądania, napisała przewodnicząca Rady Skarbu Mona Fortier.

Sekretariat Rady Skarbu Kanady, departament rządowy, który jest nominalnym pracodawcą biurokratów, zaktualizował lub powtórzył szczegóły dotyczące swojej pozycji przetargowej w każdym z czterech obszarów wymienionych w liście. W poniedziałek w programie CBC Power and Politics prezes PSAC Chris Aylward potwierdził dokładność informacji zawartych w liście i powiedział, że traktuje to jako „dobry sygnał”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W liście Rada Skarbu powtórzyła swoją ofertę 9-procentowego wzrostu płac w ciągu trzech lat, co według zarządu zapewni przeciętnemu pracownikowi dodatkowe 6250 dol. rocznie i jest zgodne z zaleceniami niezależnej Komisji Interesu Publicznego.

Rząd zgodził się również na premię za podpisanie nowego kontraktu  dla każdego członka, ale wartość premii nie została podana.

PSAC wcześniej domagał się 4,5-procentowego wzrostu płac każdego roku w latach 2021, 2022 i 2023. Ale Aylward powiedział w poniedziałek, że związek zawodowy gotów jest zmniejszyć żądanie 13,5-procentowego ogólnego wzrostu, ale nie podał o ile

Jeśli chodzi o telepracę, Rada Skarbu poinformowała w liście otwartym, że proponuje wspólny przegląd istniejącej dyrektywy w sprawie telepracy ze związkiem zawodowym.

Przemawiając w poniedziałek w CBC Power and Politics , Fortier powtórzyła stanowisko rządu, że decyzje dotyczące telepracy należą do kierownictwa. „To czerwona linia” – powiedziała Fortier. „Oczywiście znaleźliśmy kreatywne sposoby angażowania pracowników — i wierzę w to, ponieważ tak ważne jest, abyśmy mieli elastyczność pozwalającą menedżerom ustalić jak najlepiej świadczyć usługi”.

Mimo to Aylward powiedział, że jest przekonany, że można osiągnąć porozumienie w sprawie telepracy. „Nie próbujemy tutaj negować praw menedżerskich” – zapewnił.

Rząd zaproponował również, aby Komisja Służby Publicznej, agencja rządowa, która pomaga w opracowywaniu polityki zatrudniania dla federalnych służb publicznych, w przypadku redukcji przedkładała zasługi nad staż pracy.

Według Rady Skarbu, kiedy rozpoczęły się negocjacje, PSAC przedstawił około 570 żądań.

Aylward potwierdził tę liczbę w poniedziałek i powiedział, że większość z tych żądań została spełniona, a cztery kwestie przedstawione w liście otwartym są głównymi punktami spornymi, które stoją na drodze do zawarcia umowy.

Strajk ogólnokrajowy dla ponad 155 000 federalnych urzędników państwowych PSAC rozpoczął się 19 kwietnia o godzinie 12:01 i obecnie wszedł w drugi tydzień pracy.

Strajk dotyka niektóre usługi rządowe – w tym ściąganie podatków, wydawanie paszportów i rozpatrywanie podań imigracyjnych.

za cbc