Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski wysłał list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Dyplomata ostrzega polski rząd, że procedowane zmiany w prawie mogą “negatywnie wpłynąć na dwustronne relacje z USA”.

O sprawie pisze “Gazeta Wyborcza”. Brzezinski miał stwierdzić, że Ameryka postrzega procedowaną “ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności” za niebezpieczną dla interesów USA.

Ambasador podkreśla, że nieruchomości należące do infrastruktury kluczowej dla bezpieczeństwa Polski nie mogą być objęte rzeczoną ustawą.

“Mocno wspieramy polskie działania w zakresie bezpieczeństwa oraz interesu narodowego. W tym celu zalecamy, by polski rząd rozważył wdrożenie konsultacji międzyresortowych [przeglądu międzyresortowego], w które włączone byłoby Ministerstwo Obrony Narodowej, we wszystkich umowach dotyczących wieczystej dzierżawy czy własności na obszarze infrastruktury krytycznej” – czytamy w liście.

Z listu nie wynika jednoznacznie o jakie “niebudzące zaufania” podmioty chodzi Brzezińskiemu, jednak “Wyborcza” przekonuje, że sprawa może dotyczyć Chin albo sprzedaży części Lotosu saudyjskiej spółce Saudi Aramco