Bank of Canada pozostawił 6 września swoją główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 5 procent – ​​zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami. Kanadyjski bank centralny oświadczył jednak, że „jest gotowy do dalszego podwyższenia stóp procentowych, jeśli zajdzie taka potrzeba”, ponieważ nadal jest zaniepokojony utrzymującą się inflacją.

Inflacja wzrosła w lipcu o 0,5 punktu procentowego do 3,3 procent.

BoC spodziewa się, że wyższe ceny benzyny w najbliższej przyszłości utrzymają inflację na wysokim poziomie, zanim zacznie ona spadać. Podano, że   inflacja bazowa nadal kształtuje się na poziomie około 3,5%.

„W ostatnim czasie inflacja bazowa uległa niewielkiemu spadkowi” – ​​stwierdził bank w swoim oświadczeniu z 6 września.

Kluczowymi danymi gospodarczymi był ujemny wzrost gospodarczy w drugim kwartale, który wyniósł -0,2% w ujęciu rocznym, czyli znacznie poniżej lipcowych szacunków BoC wynoszących 1,5%. Spadek produktu krajowego brutto wynikał ze spowolnienia wydatków konsumenckich, spadku liczby budowniczych domów i większego importu niż eksportu.

„Kanadyjska gospodarka weszła w okres słabszego wzrostu, który jest niezbędny do złagodzenia presji cenowej” – stwierdził bank.

BoC zauważył, że napięcia na rynku pracy stopniowo zmniejszają się wraz ze wzrostem bezrobocia, jednak płace nadal rosną o około 4–5 procent. Raport o zatrudnieniu w Kanadzie za sierpień zostanie opublikowany przez Statistics Canada 8 września.

Bank centralny stwierdził, że dostrzega niedawne dowody na złagodzenie nadmiernego popytu w gospodarce, biorąc pod uwagę opóźnione skutki bezprecedensowej serii podwyżek stóp procentowych o 4,75 punktu procentowego, które rozpoczęły się od marca 2022 r.

Bank centralny podał, że dynamika kredytów dla gospodarstw domowych – kredytów hipotecznych, samochodowych i kart kredytowych – spadła ze względu na wpływ wyższych stóp procentowych na szerszą grupę kredytobiorców. Spłaty odsetek od kredytów hipotecznych , rosnące o ponad 30 procent rocznie, w dalszym ciągu stanowią największy czynnik przyczyniający się do inflacji powyżej poziomu docelowego.

Bank centralny zauważył także, że Kanada nie była odporna na spowolnienie wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Stwierdzono, że w drugim kwartale wzrost gospodarczy na całym świecie spowolnił, „głównie odzwierciedlając znaczne spowolnienie w Chinach” oraz że „perspektywy wzrostu w Chinach uległy pogorszeniu”.

Jednak BoC stwierdza, że wzrost w Stanach Zjednoczonych był silniejszy niż oczekiwano ze względu na wydatki konsumpcyjne, co kontrastuje z sytuacją w Kanadzie.

Następna decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych zostanie podjęta 25 października. W raporcie polityki pieniężnej będą jej towarzyszyć kwartalne prognozy.