Sprzedaż domów w Greater Toronto spadła w zeszłym miesiącu o 7,1% w porównaniu z wrześniem 2022 r., przy czym sprzedaż domów w zabudowie bliźniaczej i townhousów spadła jeszcze bardziej w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Regionalna Rada ds. Nieruchomości w Toronto podaje, że liczba 4642 sprzedanych domów w zeszłym miesiącu również oznaczała spadek o 12,1% w ujęciu miesięcznym w porównaniu z sierpniem.

Rada przypisuje tę tendencję spadkową wpływowi wysokich kosztów finansowania , wysokiej inflacji, niepewności co do przyszłych decyzji Banku Kanady oraz wolniejszego wzrostu gospodarczego.

Tymczasem średnia cena domu osiągnęła poziom 1 119 428 dolarów, co oznacza wzrost o 3,4 procent w porównaniu z sierpniem i wzrost o trzy procent w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

Liczba nowych ofert wzrosła o 44,1% do 16 258 we wrześniu w porównaniu z wyjątkowo niskim poziomem we wrześniu 2022 r., ponieważ liczba ofert również rosła z miesiąca na miesiąc.

Prezes TRREB Paul Baron twierdzi, że podwyższone koszty finansowania  spodziewane są do połowy 2024 r., po czym zaczną spadać, co sugeruje, że w drugiej połowie przyszłego roku nastąpi wzrost popytu na nieruchomości.