Ministerstwo kultury proponuje, by rząd wypłacał pensje dla dziennikarzy za “promowanie różnorodności”

Kanadyjskie ministerstwo kultury zaleca, aby dziennikarze identyfikujący się z rdzenną ludnością, muzułmanami, osobami czarnoskórymi lub LGBT otrzymywali fundusze federalne do kwoty 45 000 dolarów rocznie na promowanie „różnorodności”.

Według raportu zatytułowanego Change Narratives Fund Report on Consultations , opublikowanego 28 listopada przez Blacklock’s Reporter , Departament Dziedzictwa Kanadyjskiego zalecił, aby rząd bezpośrednio wypłacał poszczególnym reporterom pensję w wysokości 45 000 dolarów rocznie.

„Organizacje wspomniały o potrzebie przeznaczenia   funduszy rządowych dla twórców i dziennikarzy ze społeczności rdzennych, mniejszości rasowych i religijnych” – czytamy w raporcie. „Finansowanie powinno być stabilne i ukierunkowane”.

Proponowany program, przedstawiony przez doradców resortu, profesorów Christophera Dornana i Adriana Harewooda z Carleton University oraz Patricka White’a z Uniwersytetu w Quebecu, sugeruje „wynagrodzenie w wysokości 45 000 dolarów rocznie” dla reporterów będących rdzennymi mieszkańcami, muzułmanami, osobami czarnoskórymi lub LGBT.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Zatrudnianie dziennikarzy i twórców z różnych społeczności, zwłaszcza nowych talentów, nie może zagwarantować, że w mediach zostaną zaprezentowane różne perspektywy” – stwierdzono w raporcie. „Jeśli te nowe talenty nie zostaną przeszkolone lub nie przydzieli im się budżetów lub zasobów, aby mogły dzielić się swoimi historiami, mogą pozostać niewidoczne”.

„Aby można było zobaczyć te historie, konieczna jest zmiana paradygmatu w sposobie, w jaki tradycyjne media informacyjne upowszechniając historie społeczności tubylczych, mniejszości rasowych i religijnych” – kontynuowano.

„Wiele organizacji argumentowało, że doniesienia medialne na temat rzeczywistości ich społeczności były nie tylko niewystarczające z historycznego punktu widzenia, ale często były szkodliwe” – stwierdzono w raporcie.

„W konsekwencji brak regularnych i codziennych kontaktów między społecznościami większościowymi i mniejszościowymi prowadzi do niezrozumienia drugiej strony oraz pogłębia stereotypy i negatywne postawy” – dodano.

W raporcie nie wyjaśniono, w jaki sposób można będzie utrzymać „różnorodność” reportaży, gdy rząd liberalny pod przewodnictwem premiera Justina Trudeau sfinansuje pensje dziennikarzy.

Począwszy od 2019 r. parlament zmienił  ustawę o podatku dochodowym  , przyznając roczne rabaty w wysokości 25% każdemu pracownikowi  w zatwierdzonych przez rząd mediach, zarabiającym do 55 000 dolarów rocznie, do maksymalnie 13 750 dolarów.

Jednak Kanadyjski Departament Dziedzictwa  przyznał  , że wypłaty nie są wystarczające, aby utrzymać działalność tradycyjnych mediów. Departament zalecił podwojenie rabatów w przyszłym roku do maksymalnej kwoty 29 750 dolarów rocznie.

Sugestię tę przyjął rząd Trudeau w swoim  jesiennym oświadczeniu ekonomicznym,  w którym podniesiono rabaty do 35 procent od wynagrodzeń do 85 000 dolarów, co daje łącznie maksymalny rabat w wysokości 29 750 dolarów. Tymczasowa ulga podatkowa ma obowiązywać przez kolejne cztery lata.

Chociaż dotacje na media miały wygasać 31 marca 2024 r., obecnie zostały przedłużone do 2029 r., po następnych wyborach powszechnych. Oczekuje się, że zwiększone wypłaty będą kosztować podatników 129 milionów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat i dodatkowe 10 milionów dolarów w każdym kolejnym roku.

Ponowne dofinansowanie mediów następuje w momencie, gdy zaufanie Kanadyjczyków do mediów głównego nurtu spada do najniższego w historii poziomu.

Duże media głównego nurtu i pracujący dla nich „dziennikarze” uzyskali wskaźnik „wysokiego zaufania” na poziomie zaledwie 18%. Następnie jedynie 12 procent osób stwierdziło, że ufa „zwykłym ludziom”, a celebryci uzyskali jedynie 8 procent wskaźnika „zaufania”.

 

za lifesite news