Kanadyjska Federacja Niezależnych Biznesów (CFIB) wskazała na znaczne opóźnienie w rozdziale dochodów z podatku od emisji dwutlenku węgla przez rząd federalny – od 2019 r. zebrano  2,5 miliarda dolarów, które nie zostały jeszcze wypłacone małym przedsiębiorstwom w Ontario, Manitobie, Saskatchewan i Albercie.

Chociaż rząd zobowiązał się do zwrotu 10 procent dochodów z podatku od emisji dwutlenku węgla małym przedsiębiorstwom, rolnikom i społecznościom tubylczym, CFIB podaje w ankiecie dotyczącej cen emisji dwutlenku węgla, że ​​od czasu wprowadzenia podatku praktycznie żadna część tej kwoty nie została zwrócona. A od 1 kwietnia przewidywany jest wzrost podatku węglowego do 80 dolarów za tonę

5 lutego propozycja przedstawiona przez przywódcę konserwatystów Pierre’a Poilievre’a miała na celu przekonanie rządu liberałów do rezygnacji z planowanej na 1 kwietnia podwyżki podatku od emisji dwutlenku węgla. Wniosek nie został przyjęty w Izbie Gmin przy 209 głosach przeciw i 119 poparcia. Konserwatyści poparli  wniosek, podczas gdy liberałowie, z wyjątkiem posła  Kena McDonalda,  NDP, BQ i Zieloni głosowali przeciw,

Prezes Federacji Dan Kelly wyraził zaniepokojenie brakiem drożności systemu zwrotu kosztów małym przedsiębiorstwom, zwłaszcza w związku z rozszerzeniem podatku w lipcu ubiegłego roku na wszystkie cztery prowincje atlantyckie .

Zwraca także uwagę na nieproporcjonalne obciążenie małych przedsiębiorstw, które płacą 40 procent podatku od emisji dwutlenku węgla, a mimo to kwalifikują się do otrzymania jedynie 10 procent rabatów.

CFIB obawia się, że rząd federalny może przekierować środki przeznaczone dla małych przedsiębiorstw na sfinansowanie podwojenia wprowadzonego jesienią ubiegłego roku rabatu dla konsumentów na obszarach wiejskich. Federacja twierdzi, że z wypowiedzi Kancelarii Wicepremiera wynika, że ​​przyszłe alokacje mogą zostać zmniejszone, co będzie miało wpływ na udział sektora małych przedsiębiorstw.

CFIB wzywa rząd do natychmiastowych działań, w tym szybkiego zwrotu 2,5 miliarda dolarów  przedsiębiorstwom, opracowania prostej formuły rabatu i zamrożenia podatku węglowego na obecnym poziomie.

Federacja opowiada się również za zwolnieniem z podatku wszystkich paliw grzewczych i złożyła petycję mającą na celu zwrócenie uwagi na potrzebę sprawiedliwego podatku od emisji dwutlenku węgla dla małych przedsiębiorstw.
Poglądy CFIB w tej kwestii pokrywają się z poglądami profesora Sylvaina Charlebois, specjalisty ds. polityki żywnościowej, który kieruje Laboratorium Analiz Rolno-Spożywczych na Uniwersytecie Dalhousie. Nalegał on, aby rząd Kanady wstrzymał podatek węglowy dla sektora spożywczego, począwszy od producentów rolnych po sprzedawców detalicznych żywności oraz restauracji.  Charlebois wskazał na niepewność dotyczącą długoterminowego wpływu podatku węglowego na konkurencyjną pozycję kanadyjskiego przemysłu spożywczego, zwłaszcza biorąc pod uwagę dysproporcje w kosztach paliwa w porównaniu z amerykańskimi odpowiednikami.