Tylko jedna trzecia Kanadyjczyków uważa media informacyjne w swoim kraju za godne zaufania i bezstronne, jak wynika z nowego badania Kanadyjskiej Komisji ds. Radia, Telewizji i Telekomunikacji.

„Wrażenia Kanadyjczyków co do jakości, różnorodności i głębi treści, a także zaufanie do mediów są stosunkowo słabe” – stwierdzono w czasopiśmie Public Opinion Research Tracker, o czym po raz pierwszy wspomniał Blacklock’s Reporter. Badanie, na podstawie którego powstał raport, zostało przeprowadzone przez firmę Ipsos Limited.

Z raportu wynika, że ​​jedynie 36 proc. respondentów wierzy w wiarygodność informacji przekazywanych przez media i taki sam odsetek uważa, że ​​programy informacyjne oferują różnorodne perspektywy. Tylko 37 procent stwierdziło, że jest zadowolonych z jakości informacji i analiz dostępnych w kanadyjskich serwisach informacyjnych.

Pomimo tych wątpliwości 45 procent ankietowanych polega na kanadyjskich mediach informacyjnych, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach na świecie, i uważa, że ​​programy informacyjne obejmują szeroki zakres zagadnień. Zaufanie to nie jest jednak jednolite w całym kraju.

Zaufanie do mediów jest szczególnie niskie wśród młodszych Kanadyjczyków – tylko 23 procent osób poniżej 34 roku życia wyraża wysoki poziom zaufania. Widoczne są także dysproporcje regionalne – wskaźnik zaufania waha się od 24 procent w Albercie do 42 procent na Wyspie Księcia Edwarda.

Ustalenia te wynikają z raportu kanadyjskiego urzędu statystycznego z listopada ubiegłego roku, w którym zaufanie społeczne do mediów stawiane jest niżej niż policja, system szkolnictwa, wymiar sprawiedliwości i parlament.

„Jesienią 2022 r. ponad trzech na pięciu Kanadyjczyków zgłosiło dobre lub duże zaufanie do policji, podczas gdy nieco mniej niż jedna trzecia wyrażała dobry lub duży poziom zaufania do parlamentu federalnego lub kanadyjskich mediów” – podaje raport Statistics Canada.

„Ogółem ponad trzech na pięciu Kanadyjczyków (62%) stwierdziło, że ma duże  zaufanie do policji. Niemal połowa Kanadyjczyków zgłosiła dobry lub duży poziom zaufania do systemu szkolnego (47%) oraz wymiaru sprawiedliwości i sądów (46%). Tymczasem nieco mniej niż jedna trzecia Kanadyjczyków zgłosiła dobry lub duży poziom zaufania do parlamentu federalnego (32%) lub kanadyjskich mediów (31%)”.