Szkoła Informatyki Davida R. Cheritona na Wydziale Matematyki na Uniwersytecie Waterloo zaprasza pracowników akademickich i specjalistów do ubiegania się o stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego. Jednakże propozycja dotyczy jedynie  mniejszości rasowych i osób „płynnych pod względem płci”.

Szkoła Informatyki im. Davida R. Cheritona koncentrując się na wszystkich obszarach sztucznej inteligencji,   poszukuje wykwalifikowanych osób, które „samoidentyfikują się jako kobiety, osoby transpłciowe, o płynnej płci, niebinarne lub dwuduchowe. Drugie stanowisko, kładące nacisk na informatykę, jest otwarte dla tych, którzy „samoidentyfikują się jako mniejszości rasowe”.

Szkoła twierdzi, że odzwierciedla to  jej zaangażowanie na rzecz różnorodności, równości i włączenia społecznego.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Uniwersytet ceni zróżnicowaną i przecinającą się tożsamość swoich studentów, wykładowców i personelu” – piszą, kładąc nacisk na kandydatów, którzy aktywnie opowiadają się za „antyrasizmem”.

Jest to zgodne z wytycznymii Komisji Praw Człowieka w Ontario , która stara się zaradzić „niedostatecznej reprezentacji osób z grup dążących do równości” wśród kanadyjskich liderów nauki (CRC).

Stopień i wynagrodzenie będą proporcjonalne do doświadczenia, twierdzi uniwersytet, a wynagrodzenie będzie wynosić od 170 000 do 250 000 dolarów. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy to 1 lipca 2024 r.

 

za rebel News