Według najnowszych danych wojskowych jedynie 61 procent kanadyjskich sił zbrojnych uważa się za gotowe do operacji, co oznacza spadek o 10 procent w porównaniu z zeszłym rokiem.

Kanadyjskie Siły Zbrojne (CAF) twierdzą, że muszą sprostać wyzwaniom stojącym przed nimi od dziesięcioleci  w zakresie gotowości, aby móc reagować na   „coraz trudniejsze środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego”.

CAF stara się osiągnąć 90% gotowości do marca 2025 r.,  –  stwierdzono w planie departamentu na lata 2024–2025 opublikowanym 27 lutego.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Z raportu wynika, że ​​problemem jest także gotowość sprzętu. Liczba zdolnych do operacji pojazdów  spadła z 65,8 proc. w latach 2021–2022, do 56 proc. w latach 2022–2023. Gotowość floty morskiej spadła z 54% do 51,2%, a wojsk lotniczych i kosmicznych wzrósł z 43% do 43,8%. CAF podała, że ​​docelowe poziomy gotowości dla tych departamentów wynoszą odpowiednio 70 procent, 60 procent i 85 procent.

Zmniejszona gotowość CAF następuje w momencie, gdy CAF staje w obliczu zwiększonego zapotrzebowania zarówno w zakresie reagowania na klęski żywiołowe w kraju, jak i w zakresie zaangażowania międzynarodowego za granicą.

CAF planuje zachęcać do tworzenia hybrydowych rozwiązań w miejscu pracy oraz udoskonalać wewnętrzną opiekę zdrowotną i doradztwo zdrowotne dla członków CAF, aby można było uporać się z kwestiami związanymi z rekrutacją i utrzymaniem pracowników .

W raporcie wskazano, że posiadanie „integrującego, pełnego szacunku miejsca pracy” jest niezbędne dla CAF i dlatego podejmuje się działania zarówno na poziomie strategicznym, jak i na poziomie lokalnym, aby stymulować zmianę kultury wewnętrznej w wojsku zgodnie z zaleceniami Raportu Arbor. W dokumencie z 2022 r ., napisanym przez byłą sędzię Sądu Najwyższego Louise Arbour, wezwano do wprowadzenia poważnych zmian w CAF w odpowiedzi na szereg głośnych skandali seksualnych.

W dokumencie zauważono, że od początku pandemii Covid-19 siły regularne skurczyły się o 4100 członków, podczas gdy rezerwy podstawowe spadły o 950 żołnierzy.

Rząd liberalny ogłosił również,  we wrześniu ubiegłego roku, że zamierza obciąć roczny budżet Departamentu Obrony Narodowej o około 1 miliard dolarów. Nastąpiło to po tym, jak w sierpniu przewodnicząca Rady Skarbu Anita Anand zapowiedziała innym ministrom federalnym, że będą musieli realokować 15,4 miliarda dolarów wydatków rządowych.

Choć szef Sztabu Obrony gen. Eyre przyznał, że redukcje wydatków „będą miały wpływ” na siły zbrojne, wiceminister obrony Bill Matthews powiedział, że cięcia będą miały na celu „minimalizację wpływu na gotowość wojskową”.

Chociaż CAF ma na celu dysponowanie siłami zapewniającymi „doskonałość operacyjną”, rola ta staje się coraz trudniejsza ze względu na zmiany geopolityczne – stwierdza się w planie departamentu. Opisano bezpieczeństwo globalne jako „pogarszające się”, dodając, że porządek międzynarodowy oparty na rządach prawa jest zagrożony ze strony przeciwników, którzy pragną ustanowić porządek międzynarodowy oparty na autorytaryzmie.

W raporcie przytacza się wojnę Rosji z Ukrainą jako „linię frontu” obrony porządku międzynarodowego opartego na zasadach. W dokumencie wspomniano również, że Chiny stają się coraz bardziej śmiałe w próbach zwiększenia swoich globalnych wpływów i stwierdza, że ​​Kanada przeciwstawia się reżimowi, zwiększając swoje zaangażowanie w regionie Indo-Pacyfiku i koordynując działania z sojusznikami w ramach swojej strategii dla Indo-Pacyfiku z roku 2022 .