Premier Ontario Doug Ford zapowiedział w piątek budowę większej liczby więzień, ponieważ dane pokazują, że w ciągu ostatniego roku liczba osadzonych wzrosła do poziomu, w którym zdecydowana większość prowincjonalnych zakładów karnych jest przepełniona.

Ford przemawiając w Milton w Ontario powiedział, że zbuduje w Ontario tyle więzień, ile będzie potrzeba „Zamierzam budować więcej więzień i nie martwię się o przestępców” – powiedział, zapytany o przepełnienie systemu. „Zbuduję tyle więzień, ile potrzeba, aby wsadzić tych przestępców za kratki na długi czas”.

Dane uzyskane przez The Canadian Press na podstawie przepisów dotyczących wolności informacji pokazują, że większość więzień w Ontario ma przekroczoną pojemność. Tymczasem władze prowincji podały, że 81 procent więźniów w więzieniach na szczeblu prowincji oczekuje na proces.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych i funkcjonariusze więzienni twierdzą, że przepełnione więzienia mają szkodliwy wpływ zarówno na więźniów, jak i na strażników.

Na dzień 30 września 2023 r. w więzieniach na szczeblu prowincji przebywało średnio 8889 osób, czyli liczba znacznie przekraczająca pojemność 7848 osób, i średnio około 1000 osób więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kompleks więzienny Maplehurst,   to najbardziej przeludnione więzienie w prowincji, działające w 134% swej pojemności w 2023 r.,

W więzieniach prowincjonalnych przetrzymywani są ludzie oskarżeni o popełnienie przestępstwa, ale nie zwolnieni za kaucją, a także osoby odbywające karę do dwóch lat Więźniowie odbywający karę dwóch lat lub dłużej siedzą w federalnym systemie więziennictwa.

Prowincja buduje już nowe więzienie na 345 miejsc w Thunder Bay w Ontario, które zastąpi obecne więzienie i podwoi jego pojemność. Rząd planuje także budowę więzienia na 235 pryczy we wschodnim Ontario, ale projekt ten spotkał się ze sprzeciwem mieszkańców, którzy nie chcą, aby budowano je na najlepszych polach uprawnych.

Związek Pracowników Służby Publicznej Ontario, który reprezentuje funkcjonariuszy więziennictwa na prowincji, twierdzi, że strażnicy są coraz częściej atakowani, a liczba urazów spowodowanych stresem operacyjnym i zaburzeń związanych ze stresem pourazowym rośnie. Wzrasta także liczba samobójstw wśród funkcjonariuszy więziennych  poinformował niedawno rzecznik związku.

Ford powiedział, że zawsze będzie wspierał funkcjonariuszy więziennych.

„Spotkamy się z prokuratorem generalnym i dopełnimy zobowiązania polegającego na zapewnieniu większej liczby cel, w których będą mogli przetrzymywać przestępców, oraz na wsparciu naszych funkcjonariuszy służb więziennych”.

31 stycznia prokurator generalny Doug Downey wydał zalecenie skierowane do prokuratorów, aby sprzeciwiali się częstszym przesłuchaniom w sprawie zwolnienia za kaucją w przypadku „poważnych przestępstw  z użyciem przemocy”, w tym  napadów z użyciem broni palnej, włamań do domów i kradzieży samochodów.

 W ostatnich tygodniach premier nasilił swoje ostre wypowiedzi wobec przestępczości i znalazł się pod ostrzałem środowiska prawniczego i opozycji po tym, jak oświadczył, że jego rząd chce, aby  sędziowie byli surowsi wobec oskarżonych przestępców.

za The Canadian Press został po raz pierwszy opublikowany 8 marca 2024 r.