Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale tego roku wyniosło 7005 złotych i 76 groszy brutto. To o ponad 100 złotych mniej, niż w poprzednim kwartale.

Co prawda w ujęciu rocznym pensje Polaków rosną, i to w dwucyfrowym tempie, jeśli porównamy drugi kwartał z pierwszym, zobaczymy spadek. W I kwartale tego roku przeciętna pensja wynosiła 7124 złote brutto, teraz zaledwie 7005 zł.

W zestawieniu GUS uwzględnia wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 9 osób. Nie bierze pod uwagę zarobków urzędników i nauczycieli w szkołach publicznych ani też wynagrodzeń w najmniejszych przedsiębiorstwach.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 2,62 mln firm, a przedsiębiorstwa mikro-, małe i średnie stanowią zdecydowaną większość – 99,8 proc. W tym gronie najliczniejszą grupą są mikrofirmy, jest ich ok. 2,2 mln.

Eksport spadł o 5,2 procent rok do roku i wyniósł 28,1 mld euro w styczniu 2024 r., zaś import spadł w tym okresie o 8 procent rok do roku do 26,7 mld euro – podał Główny Urząd Statystyczny.
Dodatnie saldo wyniosło 1,4 mld euro, natomiast w styczniu 2023 r. wyniosło 0,6 mld euro.

W styczniu 2024 r. w obrotach towarowych w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowano spadki we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie, jak i w eksporcie.

“W eksporcie spadek dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 34,7 proc.), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 19,6 proc.), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 16,1 proc.), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 16,0 proc.), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 14,6 proc.), napojów i tytoniu (o 13,3 proc.), chemikaliów i produktów pokrewnych (o 12,1 proc.), maszyn i urządzeń transportowych (o 11,4 proc.), różnych wyrobów przemysłowych (o 7,9 proc.) oraz żywności i zwierząt żywych (o 5,6 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Polski eksport do Niemiec spadł o 10,1 proc. rdr i wyniósł 7,7 mld euro w styczniu 2024 r., zaś import w tym czasie spadł o 6,3 proc. rdr do 5,34 mld euro.

Jak podał GUS, udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,5 pkt proc. i wyniósł 27,3 proc., a w imporcie wzrósł o 0,4 pkt proc. i stanowił 19,8 proc. Dodatnie saldo wyniosło 10,4 mld zł (2,6 mld USD, 2,4 mld euro) wobec 13,6 mld zł (3,1mld USD, 2,9 mld euro) w analogicznym okresie 2023 roku.