Jak informuje RMF FM, polska policja rozważa możliwość zatrudnienia osób niebędącej obywatelami Polski.

Komenda Główna Policji podejmuje działania mające zaradzić kryzysowi kadrowemu, jaki dotknął największą służbę mundurową w Polsce. Jak informuje RMF FM, trwają właśnie analizy co do otwarcia rekrutacji w policji dla cudzoziemców.

Ta zmiana ma przede wszystkim na celu pomoc w rozpoznaniu kulturowych uwarunkowań migrantów przebywających w Polsce oraz zrozumienie specyfiki przestępczości wśród tych grup. Z uwagi na zmieniającą się strukturę przestępczą spowodowaną wojną w Ukrainie, szczególnym zainteresowaniem policji są obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji i innych państw.

Planuje się zatrudnienie cudzoziemców na etaty w policji oraz kontrakty jako konsultantów, lecz decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Z informacji RMF FM wynika, że aktualnie trwa analiza rozwiązań stosowanych w innych krajach.

Policja ma coraz większy problem z kadrami. Wakatów jest nawet 11-12 tys. Policyjne związki zawodowe biją na alarm, że może zacząć brakować blisko 20 tysięcy policjantów.

Policja szuka też innych sposobów na rozwiązanie potężnego kryzysu kadrowego. Jak się dowiedział reporter RMF FM, ruszyły policyjne kursy on-line dla aspirantów i podoficerów.

Jak zapewnia szefostwo policji, kursy on-line nie powinny wpłynąć na jakość szkolenia. Dotyczą tylko tych zajęć, które mogą być prowadzone w tej formie – chodzi o teorię, między inymi zajęcia z przepisów prawa. Zajęcia z techniki i taktyki mają się odbywać tradycyjnie. Także egzaminy będą prowadzone w dotychczasowej formie.