Zdaniem autorów raportu brytyjskiego Centrum Sprawiedliwości Społecznej ​​śluby powinny być dotowane przez rząd, aby pary o niskich dochodach mogły stawić czoła samotności
Dotacje   do 550 funtów na parę i pokryłyby koszty podstawowej ceremonii
i niosły wymóg wzięcia udziału w kursie  przedmałżeńskim.

Badacze zwrócili uwagę na niedawne sondaże, które wykazały, że osoby pozostające w związku małżeńskim rzadziej czują się samotne niż osoby samotne.

Z ankiety przeprowadzonej na 2066 dorosłych Brytyjczyków wynika, że ​​badanie Whitestone Insight wykazało, że osoby pozostające w związku małżeńskim tylko przez 30% czasu czują się samotne.

Było to prawie o połowę rzadziej niż w przypadku osób niezwiązanych które w 58% przypadków przyznały, że czują się samotne.

Pary małżeńskie były też mniej samotne niż pary żyjące w konkubinacie, które doświadczały samotności w 39% przypadków.

Jednak naukowcy ustalili również, że 50 procent mieszkańców kraju uważa, że ​​koszty finansowe ślubów są zbyt wysokie, co zniechęca ich do zawarcia związku małżeńskiego.

Z raportu wynika, że ​​rząd powinien odegrać rolę w normalizacji niskonakładowych wesel, zapewniając zachęty finansowe parom o niskich dochodach.

Względny i bezwzględnie niski dochód definiuje się jako dochód gospodarstwa domowego wynoszący poniżej 60 procent mediany w Wielkiej Brytanii w tym roku lub w porównaniu z rokiem bazowym, zwykle od 2010 do 2011 roku.

Poseł Partii Pracy Jon Cruddas, który napisał dalszy ciąg raportu, powiedział: „Brytyjskie rodziny są wyjątkowo delikatne i złożone, a dziesięciolecia rozpadu rodzin przyczyniły się obecnie do wzrostu samotności i izolacji.

Liczba osób zawierających związek małżeński spadła w ostatnich latach do rekordowo niskiego poziomu – dane Urzędu Statystyk Narodowych pokazały, że 219 850 małżeństw w Anglii i Walii w 2019 r. było najniższym poziomem od 1862 r. i spadło o 6,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dane opublikowane w zeszłym roku, obejmujące rok 2020, wykazały zaledwie 85 770 małżeństw, chociaż na tę liczbę poważny wpływ miała pandemia Covida.

„Samotność to szybko narastający problem – przyczyniający się do kryzysu zdrowia psychicznego – a ponad 30 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii czuje się samotnie przynajmniej przez jakiś czas. 45 procent Brytyjczyków twierdzi, że żyje w „samotnym pokoleniu”, a wśród osób w wieku od 18 do 24 lat odsetek ten wynosi 70 procent.

„Nasze badania potwierdzają, że relacje rodzinne, a zwłaszcza małżeństwo, są najlepszą obroną przed samotnością, a także zapewniają o wiele więcej korzyści w dłuższej perspektywie.
za Daily Mail