Tuesday, November 30, 2021
video

Bieg Nie­pod­le­gło­ści 2021 Park Paderewskiego

W sobotnie popołudnie w Parku Paderewskiego należącym do placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej odbył się czwarty już Bieg Niepodległości organizowany przez Team Kanada...
video

Na rowe­rze wzdłuż Cre­dit River

Mississauga ma bardzo piękne trasy rowerowe i dużo przestrzeni zielonych, warto wybrać się na rower wzdłuż Credit River - dzisiaj pokazujemy fragmenty trasy z...
video

Nata­lia Kusen­do­va mówi jaki to był rok

W rozmowie z "Gońcem" posłanka do legislatury Ontario Natalia Kusendowa z Partii Postępowo-Konserwatywnej mówi o mijającym roku i swej pracy.
video

Jak roz­li­czyć podat­ki w dobie koro­na­wi­ru­sa cz. 1

Liczba programów pomocowych i nowych ulg związanych z działaniami anty pandemicznymi w Kanadzie sprawia, że tegoroczny sezon podatkowy. z pewnością owocował będzie większą liczbą...
video

Lek­kie otrzeźwienie

W przeciwieństwie do Kolumbii Brytyjskiej, Ontario i Quebec postanowiły nie wprowadzać przymusu szczepień dla pracowników służby zdrowia - doniesienia te w kolejnym wideofelietonie komentuje...
video

W Par­ku Pade­rew­skie­go w 80 rocz­ni­cę śmier­ci artysty

W 80. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego w Parku Paderewskiego w Vaughan należącym do Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej odbyła się uroczystość upamiętnienia...
video

Poseł Grze­gorz Braun dla “Goń­ca”

We wtorek 12 listopada odbędzie się ślubowanie nowych posłów, w tym m.in. Grzegorza Brauna, który w rozmowie z "Gońcem" dziękuje m.in. Polonii kanadyjskiej i...
video

25 lat Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej w Mississaudze

W niedzielę obchodziliśmy 25 lat istnienia Centrum Kultury Polskiej w Mississaudze, niezwykłej i bardzo zasłużonej placówki kultury polskiej w Kanadzie.
video

Na jakie wyjąt­ki może­my liczyć? Roz­ma­wia­my z mec. Mar­kiem Malickim

O możliwych wyjątkach od obowiązku szczepień narzuconego w wielu przedsiębiorstwach Ontario rozmawiamy z Mecenasem Markiem Malickim z kancelarii Malicki Sanchez Law znanym prawnikiem i...
video

Bez kwa­ran­tan­ny komen­tarz z Krakowa

Wrażenia z Polski i paszporty szczepionkowe w Kanadzie, Andrzej Kumor komentuje - wciąż z Krakowa