Tuesday, May 24, 2022
video

Jaseł­ka w pol­skiej szko­le im. M. Koper­ni­ka w Mississaudze

W sobotę 7 grudnia w polskiej szkole sobotniej im. M. Kopernika w Mississaudze odbyły się tradycyjne Jasełka, sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi. Występy...
video

My otwie­ra­my drzwi Polcham Cana­da 2019

        W ubiegłym tygodniu odbyło się tradycyjne przedświąteczne przyjęcie w polskiej Izbie Handlowej Polcham Canada - była okazja do porozmawiania z osobami które są aktywne...

Wysta­wa upa­mięt­nia­ją­ca 38 rocz­ni­cę wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go w Pol­sce 13 grud­nia 1981 roku w...

Polonia Canadian Institute for Historical Studies zaprasza do Mississauga Central Library na ekspozycję upamiętniającą 38 rocznicę wprowadzenia przez władze komunistyczne w...

Histo­ria kołem się toczy, czy­li w nie­co lżej­szej kon­wen­cji zza oceanu

Tekst ukazał się pierwotnie w "Tygodniku Solidarność" Polonia amerykańska tak jak Błękitna Armia nie jest nam do...
video

Sty­pen­dia dla polo­nij­nej mło­dzie­ży uzdol­nio­nej muzycz­nie — V Kon­kurs Mło­dych Talen­tów Toronto

W niedzielne popołudnie 1 grudnia odbył się w Domu SPK przy Beverley St w Toronto piąty już konkurs młodych talentów zorganizowanych przez Federację Polek...

XXIV Pol­sko – Kana­dyj­skie Spo­tka­nie Biz­nes­me­nów i Pro­fe­sjo­na­li­stów w Windsor

  KANADA i POLSKA są zainteresowane współpracą  Nasze miasto partnerskie Lublin w tym roku uroczyście obchodziło 450-lecie powstania zjednoczonego państwa Polsko-Litewskiego w Unii Lubelskiej. Państwo polskie...

Witek Rosow­ski odpo­wia­da na potwarz Tele­wi­zji Republika

Witam Państwa. W materiale w TV Republika, pan Antoniak, pani Kania, pan Sakiewicz opublikowali materiał na temat mojej skromnej osoby. Nie mając jednak nic...

Ppłk Mar­ce­li Ostrow­ski gościem jesien­ne­go spo­tka­nia Sto­wa­rzy­sze­nia Inży­nie­rów Pol­skich w Kanadzie

Konsul Generalny RP w Toronto Pan Krzysztof Grzelczyk oraz Zarząd Oddziału Toronto Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie mieli zaszczyt zaprosić Kolegów i Przyjaciół Stowarzyszenia...

Ale­ja Dębów par­ku im. Igna­ce­go Paderewskiego

Kiedy około 10 lat temu zjawił się w moim domu Druh Andrzej Kawka w mundurze harcerskim, z kwiatami, byłam zaskoczona i bardzo mile zdziwiona....

Har­cer­stwo nie tyl­ko od parady!

Nadeszła jesień. Pożółkłe liście, przekwitające przed domem chryzantemy i z każdym dniem wcześniej zapadający zmrok… Cała natura z tchnienia naszego Stwórcy zachęca nas do...