Tuesday, June 28, 2022
video

Zagi­nio­ny order Wik­to­rii Karkuszewskiej

W czwartek 23 stycznia podczas noworocznego spotkania Kongresu Polonii Kanadyjskiej oddział Kitchener w Ontario odznaczono kilka osób wysokimi polskimi odznaczeniami państwowymi, w tym Wiktorię...
video

Komen­tarz po spo­tka­niu opłat­ko­wym KPK

Andrzej Kumor podsumowuje: Lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż że się nie zrobiło. Kongres Polonii Kanadyjskiej milczy w ważnych dla Polski i Polonii...
video

Opła­tek Kon­gre­su Polo­nii Kanadyjskiej

W niedzielę 19 stycznia, w budynku Stowarzyszenia Kombatantów Polskich przy ulicy Beverley w Toronto odbył się doroczny opłatek Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych,...
video

Nie­zwy­kłe histo­rie zwy­kłych Polaków

Wideofelieton Andrzeja Kumora  Lektury, warte polecenia
video

Opła­tek Kana­dyj­skiej Rodzi­ny Radia Mary­ja Mis­sis­sau­ga 2020

O. Jacek Cydzik, o. Zbigniew Pieńkoś z Chicago, o. Benedykt Cisoń z Torunia oraz liczna rzesza miejscowych księży i wiernych słuchaczy Radia Maryja, na...

Kon­gres 60 Milio­nów – Glo­bal­ny Zjazd Polonii

Inf.prasowa MIAMI W roku 2019 zorganizowano sześć spotkań “Kongresu 60 Milionów – Globalnego Zjazdu Polonii” w sześciu różnych miastach, w czterech państwach, na dwóch kontynentach. O...
video

Woj­ciech Sum­liń­ski i Tomasz Budzyń­ski w Kana­dzie 2020 — nagra­nie video

Obszerna relacja ze spotkania Wojciecha Sumlińskiego i Tomasza Budzyńskiego z publicznością w Mississaudze 9 stycznia 2020 roku, spotkania prowadzonego na kanwie ich najnowszej książki,...

W 75. rocz­ni­cę wyzwo­le­nia obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go Auschwitz–Birkenau

“Jakość rozumu nie jest mierzona ilością wiedzy, lecz stosunkiem do prawdy” K O M U N I K...

Świą­tecz­ne wyciecz­ko­wa­nie z  „Kołem Pań Nadzie­ja”, przy SPK # 20, do Nia­ga­ra Falls :...

        Była to, jak zwykle, świąteczna, powtarzana rok rocznie, już od wielu lat, na życzenie stałych uczestników i nowych gości, grudniowa wyprawa do magicznej, rozświetlonej...

PRZEKAZANIE TRYPTYKU I RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II Z USA DO KANADY

Biuro prasowe jasna Góra informuje o Przekazaniu Tryptyku i relikwii św. Jana Pawła II z USA do Kanady Ojcowie Paulini z Buffalo (USA) we wtorek, 7...