O takiej możliwości czytamy na stronach

Polska w Kanadzie polskiego rządu.

https://www.gov.pl/web/kanada/paszport-dla-dziecka-do-12-lat-wniosek-zlozony-przez-internet

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nowa usługa online dostępna od 31 marca 2023 roku pozwala co do zasady – złożenie wniosku o wydanie paszportu dla dziecka do 12 lat bez konieczności wizyty w konsulacie.

 

Aby skorzystać z nowej usługi paszportowej matka lub ojciec, bądź ustanowiony przez sąd opiekun prawny lub kurator dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia, powinni wyposażyć się w podpis elektroniczny – kwalifikowany, osobisty lub podpis zaufany. – czytamy

Założenie i potwierdzenie profilu zaufanego, który pozwoli na posługiwanie się podpisem zaufanym jest możliwe bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a także online – z wykorzystaniem usługi telekonferencji.

WAŻNE! Aby móc złożyć wniosek, potrzebna jest zgoda drugiego opiekuna: matki, ojca, opiekuna prawnego lub kuratora dziecka. Szczegółowe informacje znajdziesz zakładce Zgoda na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka.

Jeśli dziecko urodziło się za granicą i nie posiada polskiego aktu urodzenia należy w pierwszej kolejności dokonać transkrypcji (rejestracji) zagranicznego aktu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego. Możesz zrobić to samodzielnie albo za pośrednictwem konsulatu.