Komicz­ny atak na śro­do­wi­ska usi­łu­ją­ce bro­nić Pol­ski przed bez­za­sad­ny­mi rosz­cze­nia­mi żydow­ski­mi do tzw mie­nia bez­spad­ko­we­go — komen­tu­je Andrzej Kumor