Wypowiedź Prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej Janusza Tomczaka na temat ustawy USA Act 447

– Dzień dobry Panie Prezesie, Andrzej Kumor tutaj ponownie, panie Prezesie, krótkie pytanie,  chodzi mi o stosunek Kongresu Polonii Kanadyjskiej do tzw ustawy 447, którą rząd Stanów Zjednoczonych przyjął, a prezydent Trump podpisał oraz protestów niektórych środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych przeciwko tej ustawie. Pełniący obowiązki prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej oddział Toronto, pan Bart Habrowski wydał oświadczenie w tej sprawie, i dlatego chciałem zapytać, jakie jest stanowisko Kongresu?

– Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Janusz Tomczak: Stanowisko Kongresu jest takie, że my czekamy, obserwujemy co się dzieje i czekamy na decyzję Warszawy, honorujemy tę decyzję i taką samą linię popieramy, że absolutnie to jest ustawa, która nie dotyczy Polski, bo ustawy zagraniczne nie dotyczą Polski i nasze stanowisko jest takie, że współpracujemy z Kongresem Amerykańskim; z panem prezesem rozmawialiśmy o tym telefonicznie i powiedział, że jeżeli będą potrzebowali pomocy, wtedy nas powiadomią. W tej chwili żadnej pomocy nie potrzebują w tej sprawie, gdyż to jest ustawa wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych, nie obowiązująca na zewnątrz.

– Rozumiem, ale ona rodzi pewne reperkusje, jeśli chodzi o politykę amerykańską prowadzoną wobec Polski, zobowiązuje Departament Stanu…
[yop_poll id=”3″]
– No tak, ale na to nie mamy wpływu, jak inne państwa, izraelskie, czy inne będą próbowały wywierać presję poprzez swoje ustawy, które tylko ich dotyczą. W sześćdziesiątym roku wypłaciliśmy odszkodowania w tej sprawie, jako Polska.

– To trochę jest inny temat, dlatego że to były odszkodowania za znacjonalizowany majątek czy pozostawioną własność obywateli amerykańskich, natomiast ta ustawa mówi o tak zwanym mieniu bezspadkowym i o to głównie tutaj chodzi.

– Takie mienie należy do państwa.

– Tak, według prawa polskiego…

– Międzynarodowego, nie tylko polskiego

– Właśnie, więc ta ustawa ma swego rodzaju pozaprawny charakter czy też wzywa do pewnych pozaprawnych kroków… Chciałbym wobec tego na koniec zapytać, jak Pan ocenia wystąpienie pana prezesa Habrowskiego, bo spotkało się z dużym zainteresowaniem i poparciem?

– Trudno mi oceniać, ja nie będę oceniał wypowiedzi pana Habrowskiego; to są jego wypowiedzi, a nie wypowiedzi Kongresu.

– Czyli, to nie jest wypowiedź Kongresu Kanadyjskiego?

– Nie,  stanowisko jest takie, jak powiedziałem.

– Takie, jak Kongresu Polonii Amerykańskiej i pana prezesa Spuli?

– Kongresu i rządu polskiego.

– Dziękuję bardzo za wypowiedź Panie Prezesie. 

– Dziękuję i do usłyszenia.