Polska młodzież z Mississaugi – doskonale dwujęzyczna, bez kompleksów, dumna z polskości i zazwyczaj mniej politycznie poprawna niż jej “kanadyjscy” rówieśnicy. Olbrzymi polski potencjał. Wieczorem grał różne kawałki zespół Kompot, Filip Batruch – Guitars/Vocals
Konrad Dabrowski – hype/vocals/tambourine
Mark Reitmeirer – Bass/Vocals
Tom Frelek – Guitars/vocals
Nestor Szewczyk – Drums
Nie tylko młodzież bawiła się do tej muzyki. Ze względu na przepisy zabawa trwała do godzi 23.00 Za rok następny Polish Day in Mississauga…