Kumor: Moja Zie­mia Ojczysta

Krót­ki repor­taż z zie­mi skąd pocho­dzi poło­wa moje­go DNA — Andrzej Kumor