Sąd federalny nakazał głównemu urzędnikowi ds. wyborów Stéphanowi Perrault, by ponownie rozpatrzył swoją decyzję dotyczącą niezmieniania daty wyborów federalnych, 21 października, która zbiega się za świętem żydowskim. Kandydatka konserwatystów w torontońskim okręgu Eglinton-Lawrence, Chani Aryeh-Bain, i aktywista polityczny Ira Walfish, oboje żydowskiego pochodzenia, uważają, że Elections Canada za pierwszym razem nie podeszło do ich wniosku z należytą starannością i nie uwzględniło ich praw gwarantowanych przez Kartę Praw i Swobód.

Obecnie wybory federalne wypadają w środku żydowskiego święta Szmini Aceret, które rozpoczyna się wieczorem 20 października i kończy wieczorem 22 października. Aryeh-Bain podkreśla, że w tym czasie ortodoksyjni Żydzi muszą powstrzymywać się od określonych czynności, między innymi od głosowania i prowadzenia kampanii, oraz nie mogą prosić innych, by dla nich pracowali. Dodaje, ze nie tylko ona nie będzie mogła głosować, lecz także około 5000 innych ortodoksyjnych Żydów mieszkających w jej okręgu. Taka liczba głosów może mieć decydujące znaczenie.

Sąd zauważył też, że wcześniejsze wybory wypadają 12 października – a to jest szabat. Z kolei 14 października, także dzień wcześniejszych wyborów, to żydowskie święto Sukot.

Perrault oświadczył, że Elections Canada dokona rewizji wcześniejszej decyzji i podejmie działania w odpowiednim terminie.

Główny urzędnik ds. wyborów federalnych nie ustala daty wyborów i nie może jej zmienić. Co najwyżej może wnioskować do rady ministrów o zmianę terminu. Parrault napisał do Aryeh-Bain w maju, że już na początku sierpnia 2018 roku Centre for Israel and Jewish Affairs zwróciło mu uwagę na problem i zapewnił, że robi, co może, by umożliwić osobom uprawnionym udział w wyborach. Jego wysiłki skupiały się na terminach wcześniejszych wyborów. Nic nie wskazuje na to, by starał się o zmianę daty głównych wyborów. Teraz ma czas na ponowne przemyślenie sprawy do 1 sierpnia. Jeśli wyda rekomendację o przesunięciu terminu, ministrowie będą mieć wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie zmian.