Minister bezpieczeństwa publicznego Quebecu Genevieve Guibault ogłosiła, że prowincja rozdystrybuuje 7,7 miliona dolarów, które odebrała organizacjom przestępczym. Pieniądze mają być przeznaczone na zapobieganie przestępczości, a otrzymają je ci, którzy przyczynili się do ich odzyskania. W ten sposób Surete du Québec dostanie 2,6 miliona dolarów, a władze Montrealu 2,8 miliona. Miasta, które uczestniczyły we wspólnych akcjach, dostaną 678 000, a inne miasta i ludność rdzenna łącznie 1,6 miliona. Crime Stoppers i Info-Crime Montreal otrzymają 160 000.