Ontario Food Terminal został uznany przez prowincję za obszar pracy chronionej, co uniemożliwi przeniesienie go w inną część miasta. Minister ds. miejskich Steve Clark powiedział, że od działania terminala zależy praca 100 000 osób.

Prowincja zaczęła się przyglądać terminalowi na początku roku, co wzbudziło szereg podejrzeń. Pojawiły się przypuszczenia, że terminal będzie przeniesiony, by zwolnić teren pod zabudowę.

Ontario Food Terminal powstał w 1954 roku. Od tamtego czasu stał się największym hurtowym rynkiem spożywczym w całej Kanadzie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU