Dziesiątki demonstrantów zebrało się w piątek w pobliżu dwóch szkół na zachodnim krańcu Ottawy, aby protestować przeciwko „ideologii dżenderyzmu”.

Policja w Ottawie zamknęła Broadview Avenue, pomiędzy Carling i Tillbury Avenue, z powodu protestu  oraz kontrdemonstracji

Podczas demonstracji zatrzymano pięć osób

Policjanci stanęli rozdzielili obie grupy na Broadview Avenue.

Rada Szkolna Okręgu Ottawa Carleton poprosiła protestujących i kontrmanifestantów o przeniesienie protestów ze szkół, mówiąc: „Szkoły służą do nauki i nie powinny być celem protestów politycznych”.

 

Kilka dni wcześniej kuratorzy rady szkolnej w Ottawie wysłali wiadomość e-mail do wszystkich pracowników, w której napisali, że powinni rozpocząć następny rok szkolny, używając nowych zbiorczych zaimków w odniesieniu do wszystkich uczniów, dopóki ci nie podadzą swoich preferowanych zaimków. Stwierdzono również, że nauczanie na temat tożsamości LGBTQ powinno być osadzone w „ogólnym środowisku uczenia się” i nie jest przedmiotem wyboru

„Intencją [e-maila] było zasugerowanie pewnych działań, które można podjąć podczas Miesiąca Dumy i poza nim, aby promować integrację i przynależność w naszych szkołach” — powiedział rzecznik rady szkolnej okręgu Ottawa-Carleton, Darcy Knoll, w e-mailu do The Epoch Times. Czerwiec to miesiąc dumy, a e-mail został wysłany 31 maja.

 

Matka z Ottawy, której syn niedawno opuścił OCDSB, powiedziała, że   „Tak naprawdę nie chodzi o różnorodność i integrację, w przeciwnym razie zamiast bardzo radykalnego podejścia do sprzeciwiania się każdemu, kto wyraża wątpliwości, mogłyby się odbyć prawdziwe dyskusje”.

E-mail zawierał wskazówki dla personelu, że tożsamości LGBTQ powinny być osadzone w zasobach klasowych, w różnych przedmiotach programowych i „ogólnym środowisku edukacyjnym, od przedszkola do klasy 12”.

Ministerstwo Edukacji zapewniło rodzicom z Ontario opcję rezygnacji z zajęć edukacji seksualnej po tym, jak wiele osób wyraziło obawy dotyczące tego, w jaki sposób i w jakim wieku dzieci są nauczane na różne tematy związane z seksualnością i płcią.

Na przykład Rada Szkolna Okręgu Thames Valley w Londynie, Ontario, zawarła porozumienie ze społecznością muzułmańską, aby zezwolić na zwolnienie ze względu na wyznanie z wydarzeń i nauczania, które odnoszą się do seksualności i płci. Wielu chrześcijan również wyraziło zaniepokojenie.

E-mail wysłany do personelu w Ottawie mówi jednak, że  „Nauka 2SLGBTQ+ powinna być oferowana społeczności szkolnej bez możliwości rezygnacji. Niezbędne jest zrozumienie, że prawa człowieka nie podlegają dyskusji ani selektywnemu uczestnictwu” – napisano.

Kuratorium odnotowało wysoki poziom nieobecności w niektórych swoich szkołach 1 czerwca, pierwszego dnia Miesiąca Dumy. Dwie szkoły należące do zarządu miały absencje powyżej 60 procent, a dziewięć innych miało absencje powyżej 40 procent.