Uroczystość 101-wszej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyła się w niedzielę 10 listopada 2019roku w Domu Polskim przy Solidarność 4.

Obchody tego święta rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych i przedstawicieli organizacji Polonijnych z Domu Polskiego do Kościoła św. Stanisława Kostki na mszę świętą dziękczynno -błagalną o błogosławieństwo Boże dla Ojczyzny.
Mszę odprawił proboszcz parafi św. Stanisława Kostki ksiądz Michał Kruszewski, a po mszy na dziedzińcu kościoła pod pomnikiem odbył się apel poległych i złożenie wieńców.
Tradycyjnie już uroczysta akademia odbyła się w Domu Polskim na którą przybyli ksiądz proboszcz Michał Kruszewski, nieliczna już grupa weteranów oraz przedstawiciele organizacji polonijnych w Hamilton.

Wzruszającą akademię przepełnioną patriotyzmem, opisem trudnych historycznych wydarzeń i nadzieją Polaków na pomyślną przyszłość niepodległej, wolnej Polski po wielu latach zaborów przygotowała i prowadziła Pani Monika Karpińska – kierownik Polskiej Katolickiej Szkoły Średniej w Hamilton wraz z nauczycielką Panią Agnieszką Bledowski i studentami z wyżej wymienionej szkoły oraz Szkoły Poloni im. J.P.II w Hamilton.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wspaniale przygotowani konferansjerzy – Mark Wojtowicz(kl.11) i Suzan Kocemba(kl.9) sprawnie i z powagą prowadzili część artystyczną.W czasie montażu słowno – muzycznego usłyszeliśmy patriotyczne pieśni, które wykonali: Jessica Malek (kl.10), Amelka Szewczyk(kl.6) i Martyna Szewczyk(kl.9). Podczas całej akademii akompaniował na pianinie Antonii Sękowski(kl.9).

Akademię wzbogacił “Taniec z Flagami” w wykonaniu uczennic ze Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton oraz patriotyczny program w wykonaniu hamiltońskich harcerzy pod kierownictwem Tomka Kromki i wspaniały występ najmłodszej Grupy Tanecznej Zespołu “Polonez” pod kierownictwem Danny Pogoda.

Również bardzo wymowną i wprowadzającą w zadumę dekorację przygotowała także Pani Monika Karpińska i Pani Agnieszka Bledowski.

Prezes RCL Placówka 315 w Hamilton a zarazem gospodarz gościnnego Domu Polskiego Pani Urszula Rybarczyk po przywitaniu gości i przybyłych na tą uroczystość podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej przepięknej uroczystości i zaprosiła wszystkich uczestników akademii na wspólny obiad.

Aleksandra Florek