Większość Kanadyjczyków przyjmuje naukę dotyczącą zmian klimatu, ale ci mieszkający w Albercie i częściowo w Saskatchewan nie zawsze jednak wierzą, że klimat się ociepla na skutek działalności człowieka. W Albercie 42 proc. Kanadyjczyków jest zdania, że przyczyną globalnego ocieplenia po części lub w większości jest działalność człowieka, a w Saskatchewan – 47 proc. Średnia krajowa wynosi 60 proc. Na drugim końcu spektrum znajdują się Wyspa Księcia Edwarda (73 proc.) i Quebec (67 proc.)

Matto Mildenberger, profesor nauk politycznych w University of California, Santa Barbara, współautor studium, zauważa, że podział na prowincje nie oddaje wszystkich rozbieżności. W okręgach federalnych obejmujących takie miasta jak Edmonton, Calgary, Lethbridge, Saskatoon i Reginę rozkład opinii jest zbliżony do średniej krajowej.

58 proc. Kanadyjczyków popiera system cap and trade, a 54 proc. podatek węglowy na paliwa.

Naukowcy bazowali na danych pozyskanych podczas badań opinii publicznej w latach 2011-18. Całkowita liczba badanych wyniosła ponad 9000 osób. Dane poddano obróbce statystycznej. Analiza nie uwzględnia danych z terytoriów, jako że próbki z tamtych regionów były zbyt małe, by uzyskać wystarczająco wiarygodne wyniki.