Przy wypełnionej po brzegi sali odbyło się spotkanie z autorami z Polski Tomaszem Budzyńskim i Wojtkiem Sumlińskim. Mówiono o relacjach polsko-żydowskich na kanwie nowej książki “powrót do Jedwabnego”.

 

Fotografie: Andrzej Jasiński – Dziękujemy!!!

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU