Spektakularny meteoryt eksplodował w biały dzień nad Europą, około 30 km od ziemi. Zjawisko było obserwowane w Chorwacji, Austrii, północnych Włoszech i na Słowenii. Sejsmografy w regionie zarejestrowały silne fale.

Obserwatorzy opisywali zjawisko jako eksplodującą kulę ognia, po której pozostał obłok dymu. Wybuchowi towarzyszył głośny huk, który był słyszany z pewnym opóźnieniem (w Zagrzebiu trzy minuty po eksplozji) wynikłym z odległości od obserwatora.

W sieci pojawiło się szereg nagrań zjawiska

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU