W związku z nieprawdziwymi informacjami o planowanym zamknięciu dostępu do Warszawy informuję, że organy do tego uprawnione nie podjęły takiej decyzji ani jej nie planują – podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller. Ponowił apel o zasięganie informacji z oficjalnych źródeł.

Przedstawiciele rządu i samorządu dementują dziś pojawiające się informacje o rzekomych planach zamknięcia dostępu do stolicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

O doniesienia na ten temat pytani byli m.in. szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Oboje podkreślali, że nie ma potrzeby ani planów zamykania miast.

„Apeluję o rozważny przekaz. Nikt nie planuje zamykania miast, nikt nie planuje ograniczenia przemieszczania się. To nie jest wymagane” – powiedział Szumowski.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Również Emilewicz podkreśliła, że nie ma takiej decyzji w przypadku żadnego z miast.

„Reagujemy adekwatnie do rozwoju sytuacji. Dzisiaj nie ma takiej decyzji, nie ma takiej potrzeby, nie ma w ogóle na ten temat rozmowy” – powiedziała minister rozwoju.

W Warszawie hospitalizowanych jest sześć osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Przedstawiciele władz i służby zdrowia apelują do wszystkich obywateli, aby ograniczyli kontakty międzyludzkie. Do młodych kierują prośby, żeby mimo zawieszenia zajęć, nie traktowali najbliższych dni jak ferii. Ponawiają prośby, by pozostawali w domach w trosce nie tylko o swoje bezpieczeństwo, lecz także szczególnie narażonych osób starszych i słabszych.