13 marca br. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego ARECHIN (Chloroquini phosphas), 250 mg, tabletki, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”oraz związanego z nim dawkowania produktu leczniczego. Uzasadnienie zostało oparte na analizie danych pochodzących z dotychczas opublikowanych danych klinicznych – napisała Adamed Pharma w oświadczeniu przesłanym dla Fakt24.

Decyzję taką wydano niemal od razu po tym, jak chińscy naukowcy udowodnili skuteczność chlorochiny w leczeniu koronawirusa. Składnik ten znajduje się właśnie w Arechinie produkowanym przez Adamed Pharma.

– Adamed Pharma, polska firma farmaceutyczna, będąc firmą społecznie odpowiedzialną, zabezpieczyła zapas produktu ARECHIN na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Produkt będzie dystrybuowany do pacjentów zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia – dodano w oświadczeniu.

Informację tę potwierdził Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia