O. Paweł_KATECHEZA i PIERWSZA KOMUNIA — para­fia Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go w Mississaudze

Pyta­cie co z Pierw­szą Komu­nią, co z katechezami?
Oto odpo­wiedź i pozdro­wie­nia dla Was dzie­ci i rodziców 😉