W marcu kanadyjska gospodarka straciła ponad milion miejsc pracy, podał w czwartek urząd Statistics Canada,  stopa bezrobocia podniosła się do 7,8 procent.

Ekonomiści spodziewali się, że liczba ta spadnie  o około 500 000, co i tak byłoby najgorszym wynikiem miesiąca w historii.

Według Statistics Canada, 19,2 miliona Kanadyjczyków w lutym miało płatną pracę.

Ale dane z marca pokazują, że ponad milion z nich straciło ją w następnym miesiącu.

Rzeczywisty rozmiar spadku zatrudnienia może być znacznie gorszy, bo oprócz miliona osób, które straciły pracę w ciągu miesiąca, kolejne 1,3 miliona Kanadyjczyków nie miało płatnych godzin, ale technicznie nadal uważało się za zatrudnionych

Kolejne 800 000 Kanadyjczyków przepracowało mniej niż połowę normalnego obciążenia pracą.

„Nie zostali uznani za bezrobotnych, ponieważ nie szukali pracy” – tłumaczy Statistics Canada – „prawdopodobnie z powodu przerwy w działalności gospodarczej i wymogu izolacji społecznej”.

Gdyby tych ludzi uważano za bezrobotnych, oficjalna stopa bezrobocia w Kanadzie wyniosłaby 8,9 procent. W tej chwili oficjalna stopa bezrobocia wzrosła o 2,2 punktu procentowego do 7,8 procent. To największy miesięczny wzrost stopy bezrobocia od 1976 roku.