Quebec ponownie uruchomi budownictwo mieszkaniowe, kopalnie, zakłady naprawy samochodów i centra ogrodnicze

Premier François Legault powiedział w poniedziałek, że rząd zezwala na budowę nowych domów, aby  kryzys mieszkaniowy nie był  dodany do obecnego kryzysu pandemii

Prace budowlane i remontowe dotyczące budynków mieszkalnych, które miały zostać ukończone do 31 lipca, zostaną wznowione w następny poniedziałek. Dopuszczalne będą również inspekcje budowlane i pomiary gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, a niezbędne łańcuchy dostaw zostaną ponownie otwarte.

Legault powiedział, że prace budowlane zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zdrowotnymi, aby uniknąć rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa, w tym wymogu, aby pracownicy utrzymywali między sobą odległość dwóch metrów.

 

CNESST, rada ds. Bezpieczeństwa w miejscu pracy w Quebecu, powołała specjalny komitet do monitorowania  miejsc pracy, a zarząd będzie miał prawo zamknąć każde miejsce pracy, jeśli nie będą przestrzegane wytyczne zdrowotne.

Kopalnie w Quebecu będą mogły zostać ponownie otwarte od środy, ale tylko przy zastosowaniu ścisłych środków ograniczających zarazę. Obejmują one zmniejszenie liczby osób w samolotach do i z obszarów wydobywczych, wykorzystanie większej liczby samolotów do tych lotów , oferowanie autobusów  bezpośrednio do kopalni w celu ograniczenia kontaktów pracowników oraz zapewnienie pracownikom  osobistego wyposażenia ochronnego.