Statistics Canada donosi, że roczne tempo inflacji w marcu zwolniło do tempa ostatnio obserwowanego w 2015 r., Gdy gospodarka została dotknięta pandemią COVID-19.

Agencja twierdzi, że wskaźnik cen konsumpcyjnych w marcu wzrósł o 0,9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ceny energii spadły w marcu o 11,6 procent w stosunku rok do roku.

Bez energii wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 1,7 procent.