Ankieta przeprowadzona wśród setek małych firm w Toronto wykazała, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy dwie trzecie z nich może zamknąć się na amen.

Badanie, zostało opracowane przez Broadview-Danforth Business Improvement Area (BIA), i objęło 561 małych firm. i 137 właścicieli.

Okazało się, że 17 procent firm uważa, że ​​mogą przetrwać tylko przez kolejny miesiąc, biorąc pod uwagę „bieżące/spodziewane przychody”, podczas gdy 21 procent stwierdziło, że mogą “przeżyć” jeszcze dwa miesiące, a 23 procent sądzi, że mogą przetrwać trzy miesiące . Tylko około 9 procent firm przetrwa bez względu na to, jak długo obowiązywały będą nakazy wymuszające ich zamknięcie.

Badanie wykazało również, że wiele firm zalega już z opłatami za czynsz i prawdopodobnie zaległości będą się zwiększać.

Tylko połowa ankietowanych  stwierdziła, że ​​jest w stanie zapłacić pełny czynsz w kwietniu, prawie jedna trzecia z nich (29 procent) twierdzi, że nie może w ogóle zapłacić czynszu, a kolejne 11 procent twierdzi, że mogą  zapłacić tylko około połowy czynszu. Pozostali respondenci stwierdzili, że mogą zapłacić jedną czwartą czynszu (6 procent) lub trzy czwarte (4 procent)

Przedstawiciele Broadview-Danforth Business Improvement Area rozmawiali również z 137 różnymi właścicielami nieruchomości w ramach badania.

Okazało się, że 74% z nich nie otrzymało całego kwietniowego czynszu, w tym 29% nie otrzymało żadnego czynszu.

Tymczasem odsetek właścicieli, którzy sądzą, że nie otrzymają całego czynszu za maj, wynosi 82 ​​procent. Obejmuje to 28 procent właścicieli, którzy obawiają się, że nie otrzymają żadnych pieniędzy.

Ankietowane firmy zlokalizowano w 54 różnych obszarach  biznesowych w całym mieście.

Około 45 procent z nich to firmy usługowe, a 21 procent to bary lub restauracje, a pozostałe 34 procent to sklepy detaliczne.