Alberta wydała zalecenia, w których zezwala katolickim kościołom na odprawianie Mszy św., ale zakazuje udzielania komunii i wspólnego śpiewu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Guidance for Places of Worship nabożeństwa religijne “nie mogą obejmować dzielenia się jedzeniem lub napojami”, a także “nie może dochodzić do jakiegokolwiek kontaktu między uczestnikami, np. do podawania ręki czy używania tych samych przedmiotów (np. naczyń liturgicznych)”. Dalej można przeczytać, że “śpiew wspólnotowy jest czynnością wysokiego ryzyka i nie jest dozwolony”.

Kościoły, synagogi, meczety i inne miejsca kultu religijnego zostały otwarte w czwartek. Obowiązują jednak pewne restrykcje, powiedział Tom McMillan, wicedyrektor ds. komunikacji w ministerstwie zdrowia. Tłumaczy, że w miejscach kultu będzie można odprawiać nabożeństwa pod warunkiem dostosowania się do wytycznych rządu. Zaznacza przy tym, że prowadzący nabożeństwa są zachęcani do odprawiania zdalnego, jeśli tylko jest to możliwe. W zgromadzeniach może uczestniczyć mniej niż 50 osób lub 1/3 normalnej liczby uczestników, w zależności od tego, która liczba jest mniejsza.

Pytany o komunię, McMillian stwierdził, że Kościoły “nie powinny tego robić, zgodnie z tym, co zapisano w wytycznych. Jeśli tylko jest to możliwe, powinny wprowadzić alternatywy ograniczające dotykanie i współdzielenie przedmiotów”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

McMillan rozróżnia jednak rządowe wytyczne (guidance) od nakazów zdrowia publicznego (public health orders). Powtarza, że obowiązkowe są nakazy zdrowia publicznego, np. utrzymywania odległości między osobami. Twierdzi, że wytyczne nie są wiążące i obowiązkowe. Gdy się je jednak czyta, od razu widać, że są pisane w sposób nakazowy. W wielu miejscach pojawiają się takie sformułowania jak “nie wolno” albo “nie jest dozwolone”.

Katoliccy biskupi z Alberty nie wypowiedzieli się jeszcze publicznie na temat wytycznych. Mają się skonsultować z głównym urzędnikiem medycznym prowincji, zanim podejmą jakąś decyzję.

Udzielanie komunii zostało zakazane w Maryland i Knoxville, Tennessee.