W kolej­ce do ban­ku — komen­tarz Andrze­ja Kumora

Nikt się nie krę­pu­je pytać o wszyst­kie nasze dane.