Premier Ontario Doug Ford zapowiedział, że prowincja pozwoli na „ostrożne” wznowienie wizyt w domach, w których nie ma epidemii Covid-19

Wizyty u bliskich przebywających w domach opieki długoterminowej, domach grupowych i domach spokojnej starości mają zostać wznowione w czwartek, ale pod ściśle określonymi warunkami.

 

Oto one:

W przypadku domów opieki długoterminowej:

  • Jeden gość na jednego mieszkańca, maksymalnie jedna wizyta tygodniowo, wyłącznie na na świeżym powietrzu

Domy seniora:

  • Wizyty na zewnątrz i wewnątrz, przy czym liczba odwiedzających pozostawiona została do uznania placówki.

Wszyscy odwiedzający muszą w ciągu ostatnich dwóch tygodni przetestować się   na COVID-19 uzyskując wynik negatywny  i udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w  kwestionariuszu przesiewowym.
Po przyjeździe i wyjeździe należy umyć lub zdezynfekować ręce.
Wszyscy odwiedzający muszą nosić maskę, przebywać w wyznaczonych miejscach i zachować dystans fizyczny.