Konsulat Generalny RP w Toronto informuje, że pakiety wyborcze zostały wysłane do wyborców

INFORMACJA:

Konsulat Generalny RP w Toronto informuje, że pakiety wyborcze zostały wysłane do wyborców, którzy zapisali się do spisu wyborców – w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. – prowadzonego przez konsula.

W skład pakietu wchodzą:
1. Karta do głosowania
2. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
3. Koperta na kartę do głosowania
4. Koperta zwrotna
5. Instrukcja

JAK ZAGŁOSOWAĆ:
1. Oddać głos na karcie do głosowania.
2. Włożyć kartę do głosowania do koperty z napisem: KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA.
3. Zakleić kopertę z kartą do głosowania. Niezaklejenie koperty spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
4. Podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
5. Do koperty zwrotnej (zaadresowanej do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 66 w Toronto) należy włożyć: 1/ zaklejoną kopertę z kartą do głosowania oraz 2/ podpisane oświadczenie.
6. Kopertę zwrotną zawierającą:

–  Zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;

– Wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

należy zakleić, a następnie przesłać, na własny koszt, do właściwego konsula, przy czym konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania tj. do godz. 21.00, 27 czerwca.

UWAGA: do koperty z napisem: KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA wkładamy WYŁĄCZNIE kartę do głosowania.

Przypominamy, że nie ma możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do Konsulatu.