Two­je Radio z Hamil­ton o wol­no­ści słowa

Audy­cja z udzia­łem A. Kumora
https://cfmu.ca/
tutaj do ścią­gnię­cia cały podcast

https://cfmu.ca/episodes/21530-twoje-radio-episode-for-2020–07-05